Huset

Klart för att sätta tak

Stolparna som håller upp limträbalken kommer från väggen som vi rev mellan matsal och kök. Här blir det vitt trätak som i de andra rummen på nedervåningen. Plastmattan där den gamla tvättstugan var ska bort och avloppen ska gjutas igen. Till vänster är dörren till pannrummet som senare ska bli vår Läs mer…

Av Carina Hallin, sedan